Energieprestatieadvies

Wat is een energieprestatieadvies (EPA)?
Een energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen om energie te besparen. Een gecertificeerd EPA-adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Een maatregel geadviseerd in het EPA kan ook het wooncomfort verhogen. Door isolatiemaatregelen als dubbelglas of spouwisolatie heb je minder last van lawaai op straat. Ook kan bijvoorbeeld de tocht in huis er door afnemen.
Het is verstandig om voor een verbouwing, klus of reparatie een EPA te laten uitvoeren. Zie verder http://www.milieucentraal.nl (voor consumenten) en http://www.epadesk.nl (voor professionals).
EPA voor de utiliteitsbouw (kantoren en dergelijke) is nog in voorbereiding.

Wie komt voor EPA in aanmerking?
Een EPA is bestemd voor eigenaren, huurders, verhuurders en Verenigingen van Eigenaren van bestaande woningen. Huurders hebben toestemming van de eigenaar nodig om energiebesparende maatregelen uit het EPA uit te (laten) voeren. Als u een woning huurt, kunt u met uw verhuurder afspraken maken over een EPA. De verhuurder kan bijvoorbeeld advies aanvragen voor een hele wijk of een aantal woningen tegelijk. Ook Verenigingen van Eigenaren (VVE's) kunnen een EPA laten opstellen als zij energiebesparende maatregelen willen nemen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het energiebedrijf.

Waarom EPA?
Minder gas- en electriciteitsgebruik betekent minder broeikasgassen in de atmosfeer. Dat vermindert het broeikaseffect. Met het broeikaseffect wordt de opwarming van de dampkring door broeikasgassen bedoeld. De belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is de uitstoot van CO2 door het verbranden van kolen, olie en aardgas voor de energievoorziening. Door het broeikaseffect kan klimaatverandering optreden.
Wie een EPA aanvraagt en energiebesparende maatregelen uitvoert, gebruikt minder gas en elektriciteit en helpt zo aan het bestrijden van het broeikaseffect.

Wat staat er in het EPA?
Een EPA is maatwerk. Een EPA-adviseur komt bij u langs om te kijken naar de staat van de woning, de mogelijkheden om energie te besparen én de wensen van de bewoners. De adviseur schrijft een advies waarin in ieder geval staat:

- hoe energiezuinig de woning is;

- hoe het energiegebruik kan worden verminderd en het wooncomfort verbeterd;

- wat de voorgestelde maatregelen kosten;

- in hoeveel tijd de totale kosten worden terugverdiend.

Het EPA-rapport bestaat uit twee delen en een bijlage:

- Deel 1: het advies. In het advies kan bijvoorbeeld staan dat het voor u interessant is om HR++ glas (dubbel glas) of een isolerende buitendeur, spouwmuurisolatie, een zonneboiler of uw CV-ketel vervangen door een zuiniger type.

- Deel 2: technische gegevens over bijvoorbeeld isolatiemaatregelen die gebruikt kunnen worden bij een offerteaanvraag.

- Bijlage. In de bijlage staat de samenvatting van het advies.

Wordt het in de toekomst wel verplicht om de energieprestatie van gebouwen vast te laten leggen?
Ja. Op grond van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) moeten gebouweigenaren in de toekomst bij bouw, verkoop en verhuur een energieprestatiecertificaat van maximaal tien jaar oud laten opstellen. Dit certificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van het gebouw.

Op welk moment moeten eigenaren van gebouwen beschikken over een energieprestatiecertificaat?
De richtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving met de publicatie van het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarop gebaseerde regeling. Nu wordt begonnen met de opleidingen van toekomstige adviseurs en de certificering van bedrijven die energieprestatiecertificaten mogen uitgeven. Zodra er voldoende adviseurs zijn, zal de verplichting ingaan en moet de gebouweigenaar beschikken over een energieprestatiecertificaat bij bouw, verkoop en verhuur. Deze verplichting gaat naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2008 in. Ruimschoots voordat de verplichting van kracht wordt zal VROM burgers op de hoogte brengen van deze verplichting.

Hoe zal een energieprestatiecertificaat eruit gaan zien?
Het energieprestatiecertificaat geeft de energetische kwaliteit van het gebouw weer in een getal (de zogeheten energie-index) en een label. Het label krijgt een vergelijkbare vormgeving als de bekende labels voor witgoed en auto's. Het energieprestatiecertificaat en het label zeggen uitsluitend iets over de energieprestatie van een gebouw en mogen niet beschouwd worden als een 'APK' voor gebouwen.
Het energieprestatiecertificaat zal vergezeld gaan van een lijstje met mogelijke vrijwillige maatregelen om de energetische kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Nederland heeft de bepalingsmethode voor het energieprestatiecertificaat zodanig gekozen dat de kostprijs voor burgers en bedrijven beperkt zal zijn.

Hoe kom ik aan een EPA-adviseur?
Een EPA-adviseur heeft een speciale EPA-training gevolgd. Hij heeft verstand van zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten van een woning.

Bron: Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2007